Studio Svaberg

Studio Svaberg er et spillstudio som utvikler innovative, spillbaserte opplevelser, forankret i designbasert forskning og dataspillforskning. Spill for andre hovedformål enn underholdning har hatt stor vekst de siste årene, men fortsatt er det et marked for spillbaserte løsninger som kombinerer kunnskap om spilldesign, pedagogikk og forskning.  

Utvikling og testing av spillene dokumenteres grundig, og kunnskap gis tilbake til samfunnet i form av akademiske og populærvitenskapelige artikler og konferansebidrag.  

 Studio Svaberg utvikler både spill på oppdrag fra eksterne aktører, og basert på egne konsepter og idéer. Disse spillene kan gjerne ha underholdning som et formål, men er alltid basert på forskning og med et mål om å fremme samfunnsnytte, for eksempel ved å skape refleksjon om sentrale tematikker i samfunnet, fremme læring og ha vekt på inkluderende design og representasjon.      


Studio Svabergs spillprosjekter:

Vandrere: Et spill for tverrkulturelle møter: Et samarbeidsbasert dataspill for klasserom inspirert av digitale escape rooms, for ungdom og unge voksne.

Da Livia forsvant: En otomeinspirert, historisk thriller satt i den norske kolonien i Shanghai på 1920-tallet.