Da Livia forsvant

Da Livia forsvant er utviklet som et underholdningsspill, men basert på forskning om hvordan narrativt drevne spill kan fremme kunnskap og refleksjon. Selv om handlingen dreier seg rundt et fiktivt scenario, består konteksten for spillet av sentrale historiske hendelser, steder og personer, og inkluderer et oppslagsverk der spillerne kan lese mer om dette. For å sørge for å gjøre disse elementene historisk korrekte, gjøres grundig forarbeid og konsultasjoner med eksperter. Spillet ønsker også å bidra til å vise tidsperioden fra et kvinneperspektiv, og fremstiller både sentrale kvinner og kvinners situasjon i tidsepoken.  Spillet kan dermed også tilrettelegges for undervisningssammenhenger.

Handlingen er satt til Kristiania og Shanghai i en spennende og turbulent tidsperiode

Sterke kvinnelige karakterer, som utfordrer normene innen sjangeren