Vandrere

ET SPILL FOR MØTER MELLOM KULTURER OG DIGITALE FERDIGHETER

Få tilgang til Vandrere her.

Vandrere er et spill for videregåendeelever og unge voksne (for eksempel i voksenopplæring eller kurs), med formål å fremme møter mellom kulturer, bli bedre kjent med hverandre, og øve digitale ferdigheter. I ‘Vandrere’ spiller spillerne – i par eller små grupper – igjennom oppgaver basert på ulike kulturer. Spillerne samarbeider om å løse oppgaver basert på ulike kulturer, ved å dele erfaringer og søke etter nettbasert informasjon om for eksempel språk, mat og feiringer.

Spillet er basert på følgende designprinsipper:

Fremme samarbeid: Oppgavene i spillet er utviklet for å fremme samarbeid både i og mellom grupper i klasserommet
Respektfull representasjon: Karakterene i spillet har ulike etniske og kulturelle bakgrunner, og er designet for å unngå stereotyper.
Forskningsbasert: Spillet er utviklet av forskere og utviklere ved NTNU, i samarbeid med lokale skolepartnere.
Praktisk gjennomførbart: Spillet kan gjennomspilles i løpet av én økt.

Vandrere er utviklet som en del av prosjektet LIM: Language, Integration, Media ved NTNU, støttet av Norges Forskningsråd og NTNU Discovery.